MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Fandalovana tao amin'ny distrikan'i Befandriana Avaratra sy Mandritsara

Ny Distrikan’i Befandriana Avaratra sy Mandritsara indray no nandalovan'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny androany. Tsy tonga tanam-polo fa nitondra ireo fitaovana isan-karazany entina miatrika ity valan'aretina Covid 19 ity, toy ny Tambavy CVO, ny aro-tava, ireo sinibe hanasana tanana, savony sy fitaovana fiarovana ho an'ireo dokotera aty an-toerana. Nitondra fanampiana ho an'ny OMC ihany koa Andriamatoa Minisitra isak'ireo Distrika ireo.

B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES