MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Fankalazana ny 14 oktobra tao Antsohihy

Nanamarika ity herinandro ity ny fankalazana ny faha-62 taonan’ny nijoroan’ny Repoblika sy ny faha-60 taon’ny niverenan’ny Fahaleovanten’i Madagasikara tao Antsohihy. Nitarika izany ny filoha RAJOELINA Andry, niaraka amin’ny mpikambana maromaro ao anaty governementa, notarihin’ny Praiminisitra NTSAY Christian. Anisan’ny niatrika izany lanonana izany koa ny ministry ny Raharaham-bahiny, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A.S Oliva, izay zanaky ny faritra rahateo.

Anisan'ny nanamarika ity fitsidihana ity, ankoatry ny fankalazana ny datin’ny 14 oktobra ny fametrahana fotodrafitrasa maro ho an’ny faritra Sofia. Anisan’izany ny vatofototra ho fametrahana ny ivontoerana mpamokatra herinaratra : « Centrale hybride photovoltaïque - Thermique » ao Anahidrano. Eo koa ny fanolorana fitaovam-pianarana na « kits scolaires complets » ho an’ny sekoly ao Zap Anahidrano sy EPP Haute Ville Antsohihy. Manampy izany ny fitokanana ny birao vaovaon’ny Talem-paritry ny Polisim-pirenena amin’ny faritra Sofia. Ny fanolorana Vatsy tsinjo hoan’ireo olona marefo miisa 2138. Hisitraka fitaovana feno amin’ny fanamboaran-dalana ihany koa ny any an-toerana, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena. Hotanterahina araka izany ny fampandrosoana tsy hita tao an-toerana tao anatin’ny 60 taona. Ho laharam-pahamehana amin’izany ireo tetikasa momba ny tanora, ny anatanjahantena, ny fahadiovana, ny filaminana, ny lalana sy ny fampidirana rano madio fisotro ary ny herinaratra.

Taorian’ny fankalazana ny faha 14 Oktobra 1958, nanaovana sonia ny maha Repoblika an’i Madagasikara dia notanterahina tao amin’ny « Maison des élus » Antsohihy ihany koa ny Filankevitry ny Minisitra manokana izay nialoha ny Filankevitry ny Governoram-paritra voalohany, izay notarihin’ny Filoha RAJOELINA Andry, natrehin’ny Praiminisitra sy ireo Minisitra mpikambana ao amin’ny Governemanta tany antoerana.

B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES