MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Teny fiarahabana nohon’ ny faha 30 taonan’ ny Repoblika federalin’ i Alemana

Nitondra ny teny fiarahabana ho an’ ny vahoaka alemana ny firenena Malagasy izay nisoloan’ ny Ministry ny Raharaham-bahiny tena, Andriamatoa TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva.

Nosinganiny manokana tamin’izany ny fifaliany manamarika ny faha 03 octobra izay vanim-potoana manan-tantara eo amin’ ny firenena Alemana.

Nivoitra tamin’ ny lahateniny ny fisian’ ny fiaraha-miasa modely eo amin’ ny Madagasikara sy Alemana amin’ ny sehatra marolafy toy ny ady amin’ ny valan’ aretina Coronavirus, izay nandraisan’ ny firenena Alemana anjara mavitrika tamin’ ny alalan’ ny fanampiana ara-pitaovana sy ara-bola ahafahana manatanteraka tetikasa eo anivon’ ny kaominina sy ny hopitaly , toy ny ao Mahajanga, Antananarivo, Toamasina, Ambatondrazaka.

Midera manokana ihany koa , ny finiavan’ ny firenena Alemana i Madagasikara ny amin’ ny fanaovany ho vaindohandraharaha ny firenena Afrikana amin’ ny ady amin’ ny Coronavirus.

Ankoatran’ ny ady amin’ ny valan’ aretina Coronavirus, ny Governemanta Malagasy dia manantitra ihany koa ny fankasitrahany manokana hoan’ ny Governemanta Alemana noho ireo tetikasa fapandrosoana entina hanatsarana ny fiainam-bahoaka, anisan’ izany ny ady amin’ ny kolikoly sy ny fampiroboroboana ny demokrasia .

Nohamafisiny ihany koa ny maha zava-dehibe ny fandaharan’ asa vaovao, politika Afrikanina, ny Governemanta Alemana izay miompana indrindra amin’ ny fiaraha-miasa miaraka amin’ ny Afrika, eo amin’ ny sehatry ny fandriampahalemana, fampandrosoana ara-ekonomika, fifindramonina , ny toeran’ ny Afrika eo amin’ izao tontolo izao ary ny fiarahamonim-pirenena.

Teo am-pamaranana ny kabariny ny Lehiben’ny Diplomasia Malagasy dia nanamafy ny fitohizan’ ny fiaraha-miasa eo amin’ ny Madagasikara sy Alemana indrindra ny fampiroboroboana ny Afrika.

https://youtu.be/73XSDxaFDEo

B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES