Visite du Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo, M. Naina ANDRIANTSITOHAINA