MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Fanadihadiana isaky ny tokatrano handrafetana ny lisitr’ ireo olona izay hisitraka ny vatsy tsinjo

Mitohy ny fanisana isan-tokatrano, hakana ny mombamomba ny isam-pianakaviana teto andrenivohitra ho fanadiovana ny lisitr’ireo misitraka fanampiana. Aorian’ny fanisana, izay vao hisy indray ny mpanao fanadihadiana manaraka hanontany raha efa nahazo fanampiana teo aloha na tsia, ka ireo izay tsy mbola nahazo fanampiana no ho tafiditra ao anatin’ny lisitra vaovao hahazo ny vatsy tsinjo. Ny teo anivon’ny Minisiteran’ny raharahambahiny notarihin’ ny Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, no miandraikitra ny fanadihadiana amin’ny fokontany 10 avy eny Ampefiloha ka hatrany amin’ny 67 ha.

Ny tanjona dia ny fanadiovana tanteraka ny lisitra ka ny mpikambana eo anivon’ny governemanta nahitana ireo minisitra sy ny mpiasan’ny ministera rehetra no midina ifotony manatanteraka ny fanadihadiana.Raha ny dingana voalohany dia fitsidihana ny isantokatrano, sy handrafetana ny mombamonban’ny fianakaviana mandrafitra ny tokatrano iray. Fenoina miaraka amin’ny karapanondro ny taratasin’ny isantokatrano. Anontaniana ihany koa ny tokatrano raha efa nisitraka ireo fanampiana teo aloha na tsia.

B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES